danmark

Lille Vildmose – på safari i Danmark med elge, traner og nuttede rævehvalpe

Et besøg i Lille Vildmose er lidt som at være på safari i Danmark. Den opleves bedst i bil, trillende langsomt på de snorlige veje, mens øjnene spejder ud over de flade vidder i håb om at spotte nogle af de mange dyr som omfatter både elge, kronhjorte, ræve og massevis af fugle.

Lille Vildmose ligger cirka 30 km sydøst for Aalborg og er – trods navnet – faktisk det største fredede område i Danmark. Og så er den tilmed Nordvesteuropas største lavlandshøjmose.  Men den største grund til, at Lille Vildmose har fanget min interesse, er elgene som i 2016 blev sat ud i mosen for at pleje det store naturområde. Elgene er siden blevet lidt af et tilløbsstykke, og selvom de selvfølgelig ikke løber helt frit rundt, så er det stadig helt unikt og fascinerende at kunne opleve de store dyr i Danmark.

Som en del af min Jyllandsturné i sommeren 2020 brugte jeg fire dage på at udforske området. Og jeg var så heldig at se flere af de populære elge, selvom de gemte sig godt!

Solopgang i Lille Vildmose, som er indhyllet i tåge.

Hvor kan du se elge i Lille Vildmose?

Elgene går i det område der hedder Mellemområdet (tegnet op med gul på dette kort). Du ved at du er i det rigtige område når du kører over færistene og gennem de karakteristiske porte med bronze-farvede dyrefigurer.

Jeg kan allerede nu afsløre, at der skulle en hel del forsøg til, før det lykkedes mig at se en af Lille Vildmoses elge. Selvom de er hegnet ind, er området virkelig stort, så man skal virkelig afsætte tid og have tålmodighed, når man begiver sig ud for at lede.

Brandvagtstårnet

Det er faktisk først på andendagen at jeg spotter min første elg. Det gør jeg fra Brandvagtstårnet, som er centralt placeret og har godt udsyn over hele mosen (se kort her) så tårnet her er altid et godt sted at starte. Husk kikkert! Elgen jeg ser står ret langt væk – og da jeg jo gerne vil fotografere elgen, tæller det ikke helt i min verden.

Rovfugletårnet

Et andet godt sted at spotte elge er ved Rovfugletårnet i mosens nordvestlige hjørne (se kort her) Her kan man sætte bilen ved p-pladsen og tage den lille sti på 1,3 km ind i skoven. Oppe fra tårnet spotter jeg en masse kronhjorte i det fjerne, men desværre ingen elge.

Lige i udkanten af skoven spotter jeg pludselig noget i græsset ca. 50 meter væk. Et par store lodne ører og et lige så loddent stykke elg-gevir, der lige kan anes i det høje græs. Det er mere held end forstand at jeg får øje på den. Det er utroligt at et stort klodset dyr kan gemme sig så godt!

Det er næsten mørkt og jeg vil ikke forstyrre elgen, så jeg beslutter at komme tilbage næste morgen, i håb om at elgen stadig er der. Men ak – næste morgen er elgen pist borte, så heller ikke denne gang lykkedes det at fotografere elgen.

Ny Høstemarkvej

På fjerdedagen er jeg ret tæt  på at give op, men beslutter mig for at give det et sidste forsøg  Jeg vil virkelig gerne have et billede af en elg, så jeg triller ind i mosen allerede klokken 4 om morgenen. Jeg har nemlig hørt, at elgene er mere aktive tidligt om morgenen og kan finde på at gå på vejene. Jeg kører langsomt ind ad Ny Høstemarkvej – der hvor jeg parkerede ved rovfugletårnet dagen i forvejen. Og pludselig, i et lille magisk øjeblik, står der en elgko i vejsiden. Jeg når at betragte hende og tage et par billeder, inden hun efter 30 sekunder forsvinder ind i sivene igen. Endelig lykkedes det!

Andre gode steder at se elge

Elgene bevæger sig frit rundt i Mellemområdet og kan i princippet ses overalt. Dog holder de mest til ved Portlandmosen og omkring Birkesø.  Det en god idé at holde sig til Hegnsvej, Ny Høstemarkvej og Vildmosevej. Kig efter i det høje græs, i vådområderne og i buskadserne.

Særligt om sommeren når elgene har det varmt, søger de mod vandrige områder. Man kan derfor se elgene stå ude i vandet og køle af ved vandstandshævningerne ved Hegnsvej.

Du kan også køre forbi Lille Vildmosecentret og spørge personalet om, hvor elgene er blevet set for nyligt. De er altid flinke til at hjælpe med gode råd, og så er det også værd at kigge på besøgscentrets udstilling. Centret skulle gerne åbne op for besøgende den 10. april, men hold øje med deres hjemmeside for åbningstider.

Hvor mange elge findes der i Lille Vildmose?

I efteråret 2015 blev fem unge elge hentet fra Sverige, som i juni 2016 blev udsat i mosen. Her er der masser af føde til dem og plads nok til, at de kan have en naturlig vild adfærd og ikke bliver opsøgende over for mennesker. Elgene trives faktisk så godt i Vildmosen, at bestanden i dag er steget til omkring 25 elge.

Hvorfor blev elgene sat ud i Lille Vildmose?

Det er ret enestående, at det er muligt at se elge i Danmark, for de lever primært i de nordlige lande som Norge, Sverige, Finland og Rusland. Det er dog ikke kun for vores underholdnings skyld, at de er blevet sat ud i Lille Vildmose.

Lille Vildmose har været genstand for dræning og tørveudvinding, særligt under 2. verdenskrig. Det har fjernet store dele af den oprindelige tørvemose, og landskabet er truet af tilgroning med pil og birk. Elgene skal hjælpe med at pleje området og genoprette højmosen ved at holde bestanden af træer og buskads nede. Ligeledes er elgene gode for biodiversiteten.

Elg i Lille Vildmose

Det famøse billede af elgkoen, som det tog mig 4 dage at få i kassen!

Gåture i Lille Vildmose

Som tidligere beskrevet er det mest oplagt at besøge Lille Vildmose i bil. Afstandene er nemlig ret lange og vejene fuldstændig lige, på en måde der ikke ligefrem opfordrer til at blive tilbagelagt til fods.  Men der er dog enkelte steder, hvor man kan parkere bilen og tage små trampestier ind i mosen og i skoven.

Gåtur til Rovfugletårnet

Sæt bilen ved p-pladsen i mosens nordvestlige hjørne og tag turen ind i skoven. Der er 1,3 km ind til tårnet, det vil sige at turen er 2,6 km i alt. Ved Rovfugletårnet så jeg en stor flok kronhjorte ved solnedgang og på turen tilbage så jeg en elgtyr, der gemte sig godt i græsset.

Gåtur ind i Portlandsmosen

Midt på Ny Høstemarksvejs fører en plankesti indover Portlandsmosen, hvor man for alvor kan opleve det unikke moselandskabet. Turen er på ca. 1 km.

Gåtur til Kællingebjerg

I mosens sydvestlige hjørne fører en smal sti igennem skoven og op på bakken Kællingebjerg, hvor der er udsigt over et stort engområde. Her skulle der også være gode muligheder for at se elge. Det lykkedes dog ikke for mig, selvom jeg gik turen 3 gange. Turen til Kællingebjerg og retur er på cirka 3 km.

Guidede gåture

Dette blogindlæg omfatter kun Mellemområdet, men faktisk er Lille Vildmose meget større og en stor del af den er helt lukket af for besøgende. Altså lige på nær på guidede ture, hvor man blandt andet kan komme ind i den meget større Tofte Mose og måske spotte vildsvin.

Du finder de guidede ture i Lille Vildmose på Lille Vildmosecentrets website her

Sarah på plankestien i Portlandsmosen i Lille Vildmose

En af de fineste gåture i Lille Vildmose er turen ud i Portlandsmosen, hvor man går på plankestier

Danmarks måske mest berømte ræveunger

Men elge er bestemt ikke de eneste dyr man kan se i vildmosen! På Møllesøvej lige udenfor indhegningen, ligger en stor bunke sveller, som en rævefamilie har indtaget som rævegrav. Find svellebunken her.

Svellebunken er ret nem at finde og rævene er utrolig nemme at se. De er virkelig ikke særlig sky og hopper gladeligt rundt omkring graven. Jeg tror virkelig at det er Danmarks nemmeste sted at se rævehvalpe. Og så er de helt utrolig bedårende. Se bare billederne!

Sådan ser du rævene

Rævehvalpe bliver typisk født i slut marts eller starten af april og 4 uger efter begynder de at kigge op af graven. Du kan altså være heldig at se hvalpene allerede fra slutningen af april.  Min tur lå i juni og der var hvalpene allerede blevet en del større.

En time før solnedgang er rævene særligt aktive, og der er god chance for, at de bevæger sig uden for graven. Rævegraven befinder sig lige ved siden af vejen, så for ikke at skræmme rævene væk er det vigtigt ikke at køre for hurtigt. Hvis du forholder dig i ro og bliver på vejen, kommer rævene  lige så stille ud.

OBS: Der er helt forståeligt mange mennesker, der gerne vil se rævene. Men de skal gerne forblive vilde dyr, og derfor er det vigtigt ikke at gå for tæt på dem eller prøve at røre/fodre dem.

Ræveunge i Lille Vildmose

En af de nye ræveunger i Lille Vildmose. Lyset rammer den rødlige pels, og ræven gemmer sig lidt i det høje græs.

Midt på stien står en røveunge med rødlig pels og spejder i retning af solen.

Close-up af ræv i Lille Vildmose. Den har brune øjne, hvidt bryst og rødt ansigt.

Lille Vildmoses øvrige dyr

Lille Vildmose har en imponerende spændvidde på hele 7600 hektar, og den uspolerede og alsidige natur gør Vildmosen til et godt levested for mange andre dyr.

Traner

Tranen er sådan en smuk og opsigtsvækkende fugl, som også kan ses i Lille Vildmose. Jeg har før skrevet om, at du kan opleve traner ved Pulken og Hornborgasjön i Sverige. Det er tranernes natur at opholde sig i Sydeuropa og Nordafrika vinteren over, og i slutningen af marts trækker de så mod Sverige. Over de seneste år er der dog flere og flere traner, som har slået sig ned for at yngle i Danmark. Og her giver Vildmosen med dens store, åbne højmose og mindre bevoksning helt optimale betingelser for tranerne. De kan ses indtil september, inden de igen flyver sydpå.

Konge- og havørne

Frem med kikkerten og vend blikket mod himlen. Konge- og havørne ses ofte svæve hen over de åbne sletter i Vildmosen, og særligt de mange fugletårne giver gode betingelser for at se ørnene og andre rovfugle. Tofte Sø Tårnet i den sydlige del af Vildmosen er et af de steder, hvor der er bedst chance for at spotte en havørn, Nordeuropas største rovfugl. Fra Høstemark Tårn kan du være heldig at se kongeørnen, som har ynglet i Lille Vildmoses skove siden 1999. Der er gode chancer for at se ørnene hele året igennem.

Vildsvin

Lille Vildmose har omkring 150 vildsvin, og det er faktisk det eneste sted i Danmark, hvor man kan se vildsvin. De blev udryddet i 1800-tallet, og der er i dag påbud om at skyde de fritgående vildsvin, som vandrer ind over grænsen fra Tyskland. Vildsvin trives bedst i skove, hvilket betyder at Vildmosens bestand lever i Tofte Skov i den sydlige del af området. Her fungerer de som naturplejere. Tofte Skov, Mose og Sø er dog spærret af for offentlig adgang, men Lille Vildmose Centret tilbyder guidede ture hertil.

Kronhjorte

Bortset fra Dyrehaven nord for København lever en af de største bestanddele af kronhjorte og hinder i Lille Vildmose. I Tofte Skov er andelen på 400 hjorte, og i Høstemark Skov er den på 150 styk. De to skove er dog ikke tilgængelige for offentligheden, men Tofte Tårnet og Høstemark Tårnet giver god udsigt til dyrene uden at forstyrre dem. I september og oktober er kronhjortene i brunst, og deres brøl kan høres gennem hele vildmosen.

Fugle i massevis

Skestorke, sangsvaner, rørdrummer, rørhøge og sorthalsede lappedykkere kan alle ses i Lille Vildmose. Både sjældne og velkendte fugle holder til her – vådområdet giver nemlig de bedste betingelser for et rigt fugleliv. Så frem med kikkerten og fuglebogen og tag på opdagelse f.eks. omkring Lillesø og Birkesø.

En trane titer op af græsset med dens lange hals og spidse næb.

En trane stikker hovedet op over det høje græs

Tre sangsvaner svømmer yndigt rundt i søen i det disede lys.

Sangsvaner i morgendisen

Rødben fanget på en pæl. De røde ben lyser op mod de grå fjer.

En rødben holder vagt på en hegnspæl

Historien om Lille Vildmose

I dag fungerer Lille Vildmose som et naturreservat til glæde for de vilde dyr og naturglade gæster. Men mosen har ikke altid haft de samme gode betingelser.

Før 1750 var mosen et frygtet område for lokalbefolkningen, fordi den kunne være farlig at begive sig ud på. Men i slutningen af 1700-tallet fik man øjnene op for området og begyndte en kraftig afvanding for at skabe mere jord til landbrug. Dengang begyndte man også at grave efter tørv, men den industri tog først rigtig fat i 1900-tallet. Tørven blev blandt andet brugt til brændsel under 2. verdenskrig. Tørvegravningen og spagnumproduktionen efterlod området meget medtaget, og man kan stadig se de snorlige, kilometerlange udgravninger i dag.

Lille Vildmose blev fredet i 2007 og er lige så stille blevet bragt tilbage til dens oprindelige form, blandt andet på grund af Aage V. Jensens Naturfond. Vandstanden er hævet til naturligt niveau, skovene står urørte og vilde dyr sørger for at øge biodiversiteten og holde højmoserne fri for invadering af pil og birk. Vildmosens største sø. Birkesø, har været tørlagt siden 1700-tallet men er nu blevet genetableret.

På den måde har Lille Vildmose været igennem store forandringer – men kan nu opleves som området stod for flere hundrede år siden.

Godt at vide

Følg med i Lille Vildmoses Facebook-gruppe

Lille Vildmose har en uofficiel Facebook-gruppe, hvor du kan dele billeder fra mosen og få masser af tips til hvor dyrene befinder sig. Af og til bliver elgenes placering også delt i gruppen så det er helt sikkert værd at følge med. Gruppen hedder “Vild med Lille Vildmose” og kan findes her.

Overnatning tæt på Lille Vildmose

Lille Vildmose ligger kun 30 km fra Aalborg, så der er god mulighed for at kombinere en tur i Vildmosen med en byferie. Men vil du gerne bo tæt på mosen, så du ligesom jeg, kan trille ind i mosen kl. 4 om morgenen, kan du blandt andet benytte dig af disse muligheder:

Camping

Kattegat Strandcamping. Jeg boede i en hytte på denne campingplads hvilket var rigtig fint, bortset fra at internettet skulle tilkøbes (i 2020 seriøst?) Og så tilmed ikke virkede efter køb.

Dokkedal Camping. Områdets anden mulighed som jeg dog ikke har afprøvet

Shelters

Shelterpladsen Ved Lille Vildmosecentret. Skal bookes gennem Lille Vildmosecentret og koster 3o kr. + en entrebillet til centeret. Kontakt Lille Vildmosecentret for at booke.

Shelterpladsen ved Dokkedal Læs mere om pladsen her

Shelterplads på Møllesøvej Læs mere om pladsen her

 

En sangsvane med gult og sort næb flyver elegant hen over landskabet i Lille Vildmose.

Sangsvane

Relaterede blogindlæg

2 Kommentarer

  • Svar Morten 31. august 2022 at 1:07 pm

    Jeg er vokset op i nærheden af Lille Vildmose og det er først som voksen, jeg har indset, hvor stor en perle, det er. Ikke bare om sommeren, men året rundt. Nu er det ikke ved hvert besøg, man ser elgene, men man ser altid ét eller andet interessant dyr derude og gider man tage derud i regnvejr og frost, så er det bestemt ikke overrendt (selvom det blev væsentligt mere populært her under pandemien).

    Vanvittigt smukke billeder, Sarah 🤩

  • Svar Svend Aage Hansen 6. maj 2021 at 1:08 pm

    Sikke da et dejligt indlæg om mosen, jeg skal besøge fra 15 – 21 maj alene for at nyde naturen og tage en masse billeder. Vi skal bo i Øster Hurup – så kan vi komme hurtigt ud i området morgen og aften, uden at bruge en masse tid på transport. Har store forventninger til både elge og rævene, men bestemt også resten af dyrelivet i mosen – kunne godt frygte lidt, at menneskestrømmen efterhånden tager overhånd, men jeg er jo selv en del af den. Jeg vil helt sikkert bruge dine tips til at finde rundt og så i øvrigt ruste mig med tålmodighed, fotoudstyr og den rigtige påklædning. Tak for en dejlig artikel. Hilsen fra Sønderjylland

  • Skriv en kommentar